Wózki widłowe – kurs, czy warto?

Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi wózka widłowego
9 września 2019
Operator wózka widłowego – jak zdobyć uprawnienia
9 września 2019

Szkolenia na operatora wózka jezdnego cieszą się dużą popularnością. Zdobycie dodatkowych uprawnień nie jest trudne i nie jest obwarowane dodatkowymi wymaganiami, wystarczy skończyć 18 lat.

Rodzaje kursów na wózki widłowe

Wózki widłowe wykorzystywane są do przemieszczania ładunków na niewielkich odległościach, głównie w magazynach, halach produkcyjnych, placach budowy. W zależności od potrzeb wykorzystywane są różne typy wózków. I to właśnie do rodzaju wózków dostosowane są rodzaje kursów. Najprostszy jest kurs III WJO, który daje uprawnienia do kierowania wózkami prowadzonymi i zdalnie sterowanymi, kurs II WJO pozwala na kierowanie wózkami podnośnikowymi bez specjalizowanych. Najszersze uprawnienia daje kurs I WJO, który pozwala kierować wózkiem jezdniowym z podnoszonym operatorem wraz z ładunkiem oraz ze zmiennym wysięgnikiem. Kurs kończy się egzaminem, który daje uprawnienia bezterminowe. Całość szkolenia zajmuje też niewiele czasu, wystarczy jeden tydzień po kilka godzin dziennie na zdobycie dodatkowych uprawnień.

Czy to się opłaca?

Kursy na operatora wózka widłowego to najtańsze kursy pozwalające na zdobycie kwalifikacji zawodowych, praktycznie zwrot kosztów następuje już po kilku dniach pracy. Zarobki operatorów są zróżnicowane, ale oscylują między 3000 a 4000 zł. Na ich wielkość wpływ mają takie czynniki jak wielkość firmy, branża, konkurencja na rynku.

Argumentem przemawiającym za zdobyciem dodatkowych uprawnień jest zwiększenie możliwości i szans na rynku pracy nie tylko polskim, ale także unijnym. W dobie globalizacji gospodarki szybki transport i załadunek towarów jest niezwykle istotny, toteż fachowcy w tym zawodzie są stale poszukiwani. Z danych statystycznych wynika, że bezrobocie w tym zawodzie jest znacznie mniejsze niż wśród absolwentów uczelni wyższych po kierunkach humanistycznych, zarobki natomiast znacznie wyższe.

Dla niektórych osób istotnym argumentem może być również fakt dużej samodzielności w pracy. Operator wózka widłowego to praca indywidualna, nie wymaga współpracy z innymi członkami zespołu. Dobre wyniki są doceniane i nie odpowiada się za błędy innych. Dla osób ambitnych to szansa na sukces zawodowy i możliwość awansu, włącznie ze stanowiskami kierowniczymi. Oczywiście w zależności od poziomu wykształcenia ogólnego ewentualnie trzeba będzie go uzupełnić.

Autor: Dunpol – Wózki widłowe Toyota