Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi wózka widłowego

Budowa wózka widłowego
12 grudnia 2017
Wózki widłowe – kurs, czy warto?
9 września 2019

Wypadki podczas pracy z udziałem wózka widłowego zajmują drugie miejsce pod względem ilości po wypadkach na budowach. Najczęstszą przyczyną jest niewystarczająca widzialność i lekceważenie przepisów BHP.

 

Przyczyny wypadków z udziałem wózków widłowych

Wielu wypadków podczas transportu na terenie magazynów można by uniknąć, gdyby zarówno pracownicy, jak i pracodawca przestrzegali obowiązujących przepisów BHP.

Błędy najczęściej popełniane przez pracodawców:

  • brak aktualnego przeglądu technicznego wózka widłowego,
  • dopuszczanie do pracy pracowników bez odpowiednich kwalifikacji,
  • ciasne pomieszczenia,
  • wymuszanie pośpiechu,
  • zła organizacja ruchu na terenie magazynu,
  • niedostateczne oświetlenie magazynu.

Błędy najczęściej popełniane przez pracowników:

  • eksploatacja niesprawnego wózka (hamulce, światła),
  • źle rozmieszczony ładunek – ogranicza widoczność, niestabilny,
  • lekceważenie zasad BHP.

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na wózku widłowym

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, a obowiązkiem pracownika przestrzeganie obowiązujących zasad BHP. Pracodawca dopuszcza do eksploatacji tylko pojazdy z ważnymi przeglądami technicznymi i sprawne. Nie wolno w pomieszczeniach zamkniętych stosować wózków spalinowych. Na nim spoczywa obowiązek przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych i taka organizacja pracy na terenie zakładu, by wyeliminować wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa. Przede wszystkim trzeba oddzielić trasy przejazdu wózku od dróg komunikacyjnych dla pieszych.

Obowiązkiem pracownika jest dbanie o stan techniczny wózka, dokonywanie codziennego przeglądu i odnotowywanie tego w książce eksploatacji. Nie wolno mu rozpocząć pracy niesprawnym pojazdem. Przy poruszaniu się po terenie zakładu pracy musi przestrzegać dozwolonych prędkości i zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie pojawiają się inni użytkownicy ruchu. Miejsce dokonywania załadunku i wyładunku powinno być zabezpieczone odpowiednimi taśmami.

Operator wózka widłowego musi także przestrzegać przepisów dotyczących ciężaru ładunku oraz jego rozmieszczenia. Nie wolno mu przekraczać dopuszczalnej ładowności a środek ciężkości powinien być tak rozmieszczony, by zapewnić stabilność całego pojazdu i ładunku. Jeżeli ładunek wystaje poza gabaryty wózka i ogranicza widoczność, to kierujący powinien zachować szczególną ostrożność lub prosić o pomoc inną osobę.

 

Autor: Serwis widlaków Dunpol