Operator wózka widłowego – jak zdobyć uprawnienia

Wózki widłowe – kurs, czy warto?
9 września 2019
Obowiązki operatora wózka widłowego
9 września 2019

Operator wózka widłowego to zawód cieszący się dużą popularnością. Uprawnienia może zdobyć każdy, kto skończy odpowiednie kursy, o pracę też jest znacznie łatwiej niż w przypadku innych zawodów.

Zobacz również: Części wózki widłowe toyota 

Rodzaje kursów i uprawnień

Operator wózka widłowego to osoba, która ukończyła odpowiedni kurs lub szkolenie oraz ukończyła 18 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi można uzyskać na kilka sposobów:

  • szkolenie zakończone egzaminem UTD,
  • szkolenie i książka operatora wydana przez IMBiGS,
  • imienne zezwolenie pracodawcy.

Szkolenia zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego najczęściej organizowane są przez ośrodki szkolenia kierowców. Kurs musi być zorganizowany zgodnie z wytycznymi programowymi UDT. Istnieją 3 rodzaje kursów dające różny stopień uprawnień. Kurs I WJO uprawnia do kierowania wszystkimi rodzajami wózków. Kursy II i III WJO uprawniają do kierowania tylko określonymi typami pojazdów. Po zakończeniu szkolenia należy przystąpić do egzaminu państwowego, po jego pozytywnym zdaniu otrzymuje się legitymację UDT, która ważna jest bezterminowo na terenie całego kraju. Samo szkolenie bez egzaminu również daje uprawnienia do kierowania wózkiem, ale tylko na terenie konkretnej firmy za zgodą pracodawcy. Tak więc zmieniając pracę trzeba za każdym razem o taką zgodę występować.

Podobne uprawnienia daje szkolenie organizowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Kurs także kończy się egzaminem, który jest jednak droższy od egzaminu UDT. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje jest książka operatora wózka widłowego.

Najtańszą i coraz częściej stosowaną formą uzyskania uprawnień są szkolenia organizowane przez samego pracodawcę. Duża rotacja pracowników powoduje, że nie opłaca im się inwestować w szkolenia organizowane przez firmy zewnętrzne. Program kursu musi być zgodny z wytycznymi UDT co do ilości godzin i tematyki szkolenia. Po jego ukończeniu pracownik otrzymuje imienną zgodę na kierowanie określonym typem wózka na terenie zakładu pracy. Po rozwiązaniu umowy zgoda Tracji swoją ważność.

Bez względu na sposób uzyskania uprawnień, każdy operator wózka widłowego musi odbyć szkolenie stanowiskowe zorganizowane przez pracodawcę. Najczęściej dotyczy ono zapoznania się z terenem, po którym będzie poruszał się wózek oraz zapoznania się z konkretnym modelem wózka widłowego.

Ciekawostką może być fakt, że do kierowania wózkami widłowymi na terenie państw Unii Europejskiej wystarczy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (musi być przetłumaczone na j. angielski), bp to najczęściej pracodawca decyduje, czy zakres kursu jest wystarczający.