Obowiązki operatora wózka widłowego

Operator wózka widłowego – jak zdobyć uprawnienia
9 września 2019
Inne sposoby na uprawnienia operatora wózka niż imienna zgoda
9 września 2019

Większość osób jest przekonana, że do obowiązków operatora wózka widłowego należy tylko kierowanie pojazdem i przemieszczanie ładunków na wyznaczone miejsca. Tymczasem w rzeczywistości na operatorze wózka jezdniowego spoczywa o wiele więcej obowiązków. Mają one bezpośredni związek z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Codzienne obowiązki przed przystąpieniem do pracy

Każdy operator zaczyna swoją pracę od zapoznania się z poprzednimi wpisami do książki eksploatacji wózka, zgodnej z wzorem UTD. Jeżeli nie było żadnych wpisów o usterkach może przystąpić do codziennego przeglądu, jeżeli natomiast były wpisy, to musi sprawdzić czy nieprawidłowości zostały usunięte. Codzienny przegląd polega na wizualnym sprawdzeniu wózka, zwłaszcza kabiny, stanu ogumienia i elementów nośnych. Następnie sprawdza układ kierowniczy, hamulcowy, napędowy, sygnalizację dźwiękową i świetlną, stan płynów eksploatacyjnych oraz naładowanie akumulatora. Na końcu sprawdza działanie osprzętu wózka. Po zakończeniu przeglądu odnotowuje to w książce eksploatacji. Nie wolno mu przystąpić do pracy, jeżeli wózek nie jest w pełni sprawny.

Obowiązki w czasie pracy

Podstawowym obowiązkiem operatora jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza tych dotyczących prędkości poruszania się, dopuszczalnej ładowności wózka, zabezpieczenia terenu pracy. Do jego obowiązków należy także informowanie przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach pracy wózka lub występujących usterkach. Szczególną uwagę operator powinien zwracać na osoby poruszające się w zasięgu pracy wózka widłowego. Podczas załadunku i wyładunku towaru operator musi zwracać uwagę na rozmieszczenie środka ciężkości ładunku oraz zachować szczególną ostrożność przy ładunkach wystających poza szerokość pojazdu.

Obowiązki po zakończeniu pracy

Po zakończeniu pracy operator musi odprowadzić wózek na miejsce postoju i zabezpieczyć go przed samoczynnym uruchomieniem lub uruchomieniem przez osoby nieuprawnione. Zabezpieczyć musi także widły oraz maszt. Na koniec powinien sprawdzić podstawowe układy dokonać wpisu w książce eksploatacyjnej i oddać ją wraz z kluczykami przełożonemu.