Jak rzeczywiście wygląda praca operatora wózka widłowego?

Inne sposoby na uprawnienia operatora wózka niż imienna zgoda
9 września 2019
Wózek widłowy praca – Pytamy inspektora BHP o zagrożenia
20 stycznia 2020

W dobie bardzo otwartego rynku pracy oraz niskiego bezrobocia, zwłaszcza w dużych miastach, wielu rozpatruje przyszłe możliwości zawodowe. Wśród ogłoszeń na popularnych serwisach rekordy bije właśnie posada operatora wózka widłowego. Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż kierowanie niewielkim pojazdem przez jedną zmianę. Nie ma w tym przecież żadnego pierwiastka fizycznego. W rzeczywistości jest to zawód wymagający, ale i z roku na rok lepiej płatny.

Popyt na operatorów

Logistyka związana z transportem i magazynowaniem towarów, szczególnie w Polsce, która korzystnie położona jest geograficznie jeśli chodzi o handel międzynarodowy, stoi na bardzo dobrym poziomie. Przekłada się to na popyt na operatorów wózków widłowych. Ponadto rynek pracy ceni sobie pracowników o szerokim spektrum umiejętności. Wykonując inne stanowiska w przemyśle, możliwość obsługi wózka widłowego „z doskoku” (czyli w przypadku nagłej potrzeby) może okazać się czymś, co zaważy w procesie rekrutacji.

Predyspozycje na operatora – wózki widłowe Toyota

Jak już wspomnieliśmy praca operatora nie wymaga wkładu fizycznego. Jest tak tylko po części. Mimo, że obsługa pojazdu odbywa się w pozycji siedzącej, już jego eksploatacja i konserwacja zmusza nas do większej aktywności. Transport, segregacja i operowanie towarem (bardzo często o dużej wartości) wymaga skupienia, opanowania i przede wszystkim doświadczenia w radzeniu sobie w niespodziewanych sytuacjach. Ponieważ operowanie wózkiem widłowym jest obostrzone bardzo konkretnymi przepisami z zakresu BHP, osoba na takim stanowisku musi być człowiekiem bardzo odpowiedzialnym. Ze statystyk bowiem wynika, że w ciągach komunikacyjnych to właśnie wypadki z udziałem wózków są najczęstszym obrazkiem.

Zakres obowiązków operatora

Należy pamiętać, że operator wózka widłowego jest bardzo często zatrudniony jako magazynier. W jego gestii nie leży wyłącznie praca z pojazdem, ale także czynności inwentaryzacyjne, przygotowanie paczek, ich wysyłka lub przyjmowanie. Ponadto od kandydata na operatora wymaga się umiejętności samodzielnej eksploatacji pojazdu – ładowania i wymiany akumulatora, tankowanie zbiorników itp.

Jak zostać operatorem i ile można zarobić

Po ukończeniu 18 roku życia oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii psychologa można z powodzeniem przystąpić do kursu na operatora wózka widłowego, składającego się z części teoretycznej i części praktycznej. Ceny kursów wahają się od 400 do około 1 000 zł. Egzamin odbywa się w Urzędzie Dozoru Technicznego, gdzie sprawdza się w pierwszej kolejności wiedzę teoretyczną kandydata na operatora. Następnie należy przejść egzamin praktyczny. Jeśli wszystko pójdzie gładko otrzymuje się od UDT uprawnienia, respektowane w całej Unii Europejskiej. W Polsce na stanowisku magazyniera można zarobić średnio 2 500 – 3 500 złotych brutto. W większych okręgach przemysłowych zapotrzebowanie jest znacznie większe, przez co poziom zarobków może być większy względem średniej nawet dwukrotnie.